Dogfennau a Deunydd i’w Lawrlwytho

Ar Ddydd Gwener 22 Chwefror 2019, sbardunodd Freshwater y cyfnod ymgynghori statudol cyn ymgeisio, sy’n caniatáu i’r gymuned ddweud eu barn am y cynigion cyn cyflwyno cais cynllunio i Gyngor Gwynedd.

Fel rhan o’r gofyniad statudol hwn, rhaid sicrhau bod fersiynau drafft o’r dogfennau cynllunio ar gael i’r cyhoedd. Gellir gweld neu lawrlwytho’r dogfennau hyn trwy ddefnyddio’r dolenni isod.

Dogfennau cynllunio drafft: