Cysylltu

Rydym yn awyddus i glywed eich adborth ar ein cynlluniau ar gyfer siop fwyd gymunedol newydd ar Ffordd Caernarfon. Bydd yr adborth a gyflwynwyd cyn dydd Gwener 22 Mawrth 2019 yn cael ei adolygu gan dîm y prosiect a’i ystyried cyn cyflwyno’r cynlluniau terfynol i Gyngor Gwynedd.

Bydd ein dulliau ymgynghori a’r adborth a dderbyniwyd yn cael eu crynhoi yn yr Adroddiad Ymgynghori Cyn Ymgeisio, a gyflwynir fel rhan o’r cais cynllunio.

Gallwch gysylltu â ni a gadael eich adborth trwy ddefnyddio’r dulliau canlynol:

Gwefan ein hymgynghoriad, trwy glicio ar y botwm Dweud eich barn.

Ffôn: 0800 298 7040

E-bost: feedback@consultation-online.co.uk

Arddangosfa Gyhoeddus

Bydd Freshwater ac Aldi yn cynnal arddangosfa gyhoeddus i ddangos y cynigion:

Ar: Ddydd Gwener 8 Mawrth 2019

Rhwng: 2.30pm a 6.30pm

Yn: Eglwys Fethodistaidd Bangor, y Stryd Fawr, Bangor, LL57 1NR

Bydd aelodau o dîm y prosiect ar gael i roi rhagor o fanylion am y cynigion ac ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych chi. Hefyd, bydd modd i chi roi adborth yn yr arddangosfa gyhoeddus.